Linked data service         

Autoriteter, vokabularer, profiler og skemaer for metadata, der bevares for eftertiden

id.kb.dk er underlagt den generelle cookies- og privatlivspolitik, som gælder for www.kb.dk

Det primære indhold på dette website er ordlister, autoriteter, standarder med profiler og skemaer for metadata, som skal bevares og publiceres af Det Kgl. Bibliotek.

Indholdet er inspireret af det internationale id.loc.gov website.

Det er indholdet af denne danske side, som er retningsgivende, men denne bør opdateres, når der sker ændringer på for eksempel det angivne id.loc.gov site eller eventuelt eksternt definerede agenter.

Beskrivelserne er i tråd med den aktuelle bevaringspolitik og bevaringsstrategi for Det Kgl. Bibliotek, og dette site (samt refererede sider) bevares ved regelmæssig høstning til det danske webarkiv: Netarkivet.

Websitet indeholder følgende:

Historik
MIX skema er erstattet med skema fra Library of Congress 2.12.2022, da namespace er ændret. Versionen er dog stadig den samme, ver. 2.0.
Bevaringsmetadata har tidligere været baseret på PREMIS version 2.2, og er nu baseret på PREMIS version 3.0. En version af siden fra dengang Det Kgl. Bibliotek brugte PREMIS 2 findes i Netarkivet: urn:pwid:netarkivet.dk:2017-03-13T12:49:45Z:site:http://id.kb.dk/