Metadata beskrivelser

Den måde, som Det Kgl. Bibliotek strukturerer sine metadata, er beskrevet dels i en METS profil, dels i en beskrivelse af den generelle metadatastruktur, dels beskrivelse af datamodellen brugt for bitbevarede metadata og endelig ved et eksempel på et digitaliseret postkort med for- og bagside.

Beskrivelserne kan findes her: