Datamodel

Datamodellen for de bitbevarede materialer er udformet, så den vil kunne bruges på langt sigt. Modellen kan understøtte leverance af data til forskellige applikationer, uanset hvilke dele af data de benytter, og uanset hvilke datamodeller applikationerne benytter - med andre ord, modellen understøtter, at alle relationer kan genetableres ved gennemlæsning af de bitbevarede data. Endvidere har datamodellen til formål at strukturere data på en sådan måde, at de kan forstås på længere sigt. Derfor er den skitserede model en simpel datamodel uden hensyntagen til optimering af forskellige frontend brugsscenarier.

Den skitserede datamodel er en forenkling af andre modeller kendt fra sammenhænge som fx PREMIS og modellen fra Planets-projektet (delvist brugt i Preservica).

Datamodellen har tre grundlæggende entiteter (illustreret i nedenstående figur).

Selve afgørelsen af, hvor mange niveauer der benyttes i en modellering, fastlægges ved ingest til bevaring, som det fx er blevet gjort for data, som ingestes i bevaringsunderstøttende applikationer.

Et eksempel på brug af datamodellen for forsiden og bagsiden af et digitaliseret postkort kan findes her.