Et postkorteksempel

Postkorteksemplet består af et digitaliseret postkort, som bitbevares af flere omgange i takt med, at der kommer ændringer og tilføjelser. Eksemplet afspejler, hvordan metadata struktureres og modelleres ved Det Kgl. Bibliotek, inden det bitbevares.

Eksemplet er lavet for nedenstående postkort fra "Majus smykker" af H. C. Ørsted-prisen 2013, fotograf Grethe Aasted Therkelsen. Eksemplet er et konstrueret eksempel for at dække de forskellige opdateringsmuligheder og undgå udfordringer med ophavsret.

Eksemplet illustrerer en digitalisering af postkortet opstået gennem følgende tidsforløb:

a) Digitalisering af postkortets forside, hvor forsiden har ligget skævt i skanningen
b) Ændringer i metadata til forsiden (bestående af korrektioner til danske bogstaver)
c) Re-digitalisering af forsiden inklusiv nye tekniske metadata (på grund af dårlig første skanning)
d) Tilføjelse af bagsiden af postkortet
Detaljer om modellering og de filer, der bliver bitbevaret i de enkelte trin, er beskrevet i det følgende.

Trin a) Digitalisering af postkortets forside, hvor forsiden har ligget skævt i skanningen
Selve digitaliseringen er lagt i Filen "forside fil a". De beskrivende metadata, tekniske metadata fra digitaliseringen, bevaringsmetadata og relationsmetadata er lagt i Repræsentationen "forside repr. 1". Det digitale objekt for forsiden er modelleret som den Digitale Intellektuelle Entitet "forside". Selve postkortet med denne forside er repræsenteret i Repræsentationen "postkort repr. 1", hvor det digitale objekt for postkortet er modelleret som den Digitale Intellektuelle Entitet "postkort". Endvidere indeholder Repræsentationen "postkort repr. 1" de relevante beskrivende metadata og bevaringsmetadata.

Filen "forside fil a" er bevaret for sig og svarer til fil front1.png i mappen med eksempelfiler http://id.kb.dk/postcard.

Repræsentationen for forside-filen "forside repr. 1" indeholder metadata til filen, som bygges op efter principperne beskrevet på siden med metadatastruktur beskrivelse. Relationen mellem disse metadata og filen er angivet i METS structMap og fileSec delene af metadata (selve identificeringen af filen er - for at simplificere - ikke medtaget i den måde, filen er lagt i dette eksempel). Relationen til den Digitale Intellektuelle Entitet for filen er angivet i PREMIS relationsmetadata (relationshipType: structural, relationshipSubType: represents og identifier for den Digitale Intellectuelle Entitet).

Den Digitale Intellektuelle Entitet for forside-filen "forside fil a" er i princippet blot en identifier for den Digitale Intellektuelle Entitet, og den er derfor kun specificeret som del af metadata for filen repræsentation (som har denne som deres Digitale Intellektuelle Entitet). Da denne information kan være svær at få fat i, er der af optimeringshensyn skabt en redundant ekstra information med relationer mellem datamodelentiteterne for forsiden (via skemaet kbids.xsd).

Metadata for filen "forside fil a" samt den redundante ekstrainformation er pakket i WARC og svarer til fil a_front.txt i mappen med eksempelfiler http://id.kb.dk/postcard. Skemaer for metadata kan findes under siden med overblik over standarder og skemaer.

Repræsentationen for postkortet "postkort repr. 1" indeholder beskrivende metadata, bevaringsmetadata samt en METS structMap, som angiver, at postkortet består af forsiden (dvs. peger på den Digitale Intellektuelle Entitet for forsiden).

Den Digitale Intellektuelle Entitet for postkortet "postkort" er på samme måde som filen blot en identifier, som refereres i metadata og med redundant information pakket via skemaet kbids.xsd.

Metadata for postkort Repræsentationen samt den redundante ekstrainformation er pakket i WARC og svarer til fil a_card.txt i mappen med eksempelfiler http://id.kb.dk/postcard. Skemaer for metadata kan findes under siden med overblik over standarder og skemaer.

Trin b) Ændringer i metadata til forsiden
Den første ændring er en ændring af metadata, som retter indkodning af danske bogstaver. Der er ikke nogen ændringer til selve forsidefilen. Derfor består ændringen kun af en ny Repræsentation "forside repr. 2" af den allerede eksisterende Digitale Intellektuelle Entitet "forside", hvor Repræsentation "forside repr. 2" peger på den samme fil "forside fil a" som Repræsentation "forside repr. 1" gjorde det. Dette er i tegningen vist med pile og figurer angivet med .

De rettede metadata for filen samt den redundante ekstrainformation er pakket i WARC og svarer til fil b_front.txt i mappen med eksempelfiler http://id.kb.dk/postcard (på samme måde som for a_front.txt i trin a).

Trin c) Re-digitalisering af forsiden inklusiv nye tekniske metadata
Den anden ændring er opdateringer til filen i form af en gendigitalisering, da billede var skævt første gang. Da dette genererer en helt ny fil "forside fil b", vil der også, som minimum, være nye tekniske metadata til filen, samt ny reference til filen. Derfor vil ændringen ende ud med den nye fil samt en ny Repræsentation, "forside repr. 3", som også repræsenterer den Digitale Intellektuelle Entitet "forside". Selve postkortet er uændret, da det refererer til samme Digitale Intellektuelle Entitet "forside". Ændringerne er vist i tegningen med pile og figurer angivet med .

Den nye forside-fil er bevaret for sig og svarer til fil front2.png i mappen med eksempelfiler http://id.kb.dk/postcard.

De rettede metadata for filen samt den redundante ekstrainformation er pakket i WARC og svarer til fil c_front.txt i mappen med eksempelfiler http://id.kb.dk/postcard (på samme måde som for a_front.txt i trin a).

Trin d) Tilføjelse af bagsiden af postkortet
En mere avanceret ændring af postkortet er tilføjelsen af en bagside. Dette er illustreret i nedenstående figur. Ændringen består i, at der genereres nye bagside-entiteter på samme måde som forside-entiteterne, da disse blev skabt første gang, dvs. med en ny fil "bagside fil c" med metadata i Repræsentation "bagside repr. 1" og Digital Intellektuel Entitet "bagside". Forside-entiteterne er uændrede, mens der kommer en ny Repræsentation "postkort repr. 2" af den eksisterende Digitale Intellektuelle Entitet "postkort". Denne postkort Repræsentation peger på både Digitale Intellektuelle Entitet for "forside" og den nye Digitale Intellektuelle Entitet "bagside", og vil i dette eksempel også indeholde metadata om for- og bagsidens indbyrdes relation. Ændringerne er vist i tegningen med pile og figurer angivet med .

Den nye bagside-fil er bevaret for sig og svarer til fil back.png i mappen med eksempelfiler http://id.kb.dk/postcard.

Metadata for bagside-filen samt den redundante ekstrainformation er pakket i WARC og svarer til fil d_back.txt i mappen med eksempelfiler http://id.kb.dk/postcard (på samme måde som for a_front.txt i trin a).

Den nye Repræsentation for postkortet "postkort repr. 2" indeholder beskrivende metadata, bevaringsmetadata samt en opdateret METS structMap som angiver, at postkortet består af både forsiden og bagside (dvs. peger på den Digitale Intellektuelle Entitet for forside og bagside), og i PREMIS metadata angives, at den er repræsentation for den eksisterende Digitale Intellektuelle Entitet for postkortet. De rettede metadata for postkortet samt den redundante ekstrainformation er pakket i WARC og svarer til fil d_card.txt i mappen med eksempelfiler http://id.kb.dk/postcard .

Overblik over entiteter for trinnene
Følgende tabel giver et overblik over datamodel-entiteterne for trinnene, deres identifiers og arkiveringstidspunkt.

Entiteter for postkort
Digital Intellektuel Entitet med UUID:
6ca3fad2-4732-4a56-8773-d026a524ba7a
Identifier Tidspunkt
Repræsentation 1 (trin a) c9db2170-619c-11e2-911b-005056887b67 2018-12-12T14:40:18Z
Repræsentation 2 (trin d) ad0864ca-6ffe-4663-a585-27dbeb12d6f3 2018-12-21T10:34:23Z

Entiteter for forside
Digital Intellektuel Entitet med UUID:
4dde2b45-0bbb-418c-9512-5dff94e3b17f
Identifier Tidspunkt Fil-identifier
Repræsentation 1 (trin a) 93424428-602c-4d3e-a72d-af04d088f37b 2018-12-12T14:40:17Z d24565e0-9ffa-11e2-8a63-0016357f605f
Repræsentation 2 (trin b) 81117590-191a-9f1d-c87e-cd45e554a13c 2018-12-14T10:34:22Z d24565e0-9ffa-11e2-8a63-0016357f605f
Repræsentation 3 (trin c) 93424428-602c-4d3e-a72d-af04d088f37b 2018-12-16T12:21:50Z df3498b1-7ab1-44f1-5c84-5411870e844a

Entiteter for bagside
Digital Intellektuel Entitet med UUID:
41d153d0-0099-11e2-9397-005056887b67
Identifier Tidspunkt Fil-identifier
Repræsentation 1 (trin d) f9220d3e-6ed5-44f7-990c-6862e352a726 2018-12-21T10:34:22Z a56e6bd2-dbb7-4d44-91f9-a828e14aa2f8