Metadatastruktur

Overordnet set ønsker Det Kgl. Bibliotek at bevare metadata af følgende typer:

Bitbevaring af metadata vil ske gennem jævnlig eksport af metadata, inklusiv audit-trails vedrørende de enkelte objekter, fra bevaringsunderstøttende systemer til en standardiseret METS struktur som vist i illustrationen nedenfor (inspireret af det australske nationalbiblioteks måde at bruge METS, som er beskrevet i artiklen http://www.dlib.org/dlib/march08/pearce/03pearce.html). Dette gøres for at sikre en ensartet struktur for de bevarede metadata så uafhængigt af det system, de kommer fra, som muligt.

Dette inkluderer fx at Det Kgl. Bibliotek tilstræber at inkludere forskellige metadata. Endvidere skal logning af ændringer/opdateringer af digitale objekter og/eller metadata være en del af metadata, dvs. der skal være et audit-trail for både materialer og metadata, som bitbevares.

Metadata indeholder relationer mellem objekter of filer, som afspejler datamodellen, som Det Kgl. Bibliotek bruger for metadata. Relationer mellem filer og deres Repræsentationer er angivet i METS structMap og fileSec delene af metadata for de enkelte Repræsentationer. Relationer mellem Repræsentationer og den Digitale Intellektuelle Entitet, som de repræsenterer, er angivet i PREMIS relationsmetadata (relationshipType: structural, relationshipSubType: represents og identifier for den Digitale Intellektuelle Entitet).

Digitale Intellektuelle Entiteter består i princippet blot af identifiers og er derfor kun specificeret som del af metadata for deres repræsentationer. Da denne information kan være svær at få fat i, er der af optimeringshensyn skabt en redundant ekstra information med relationer mellem datamodelentiteterne for forsiden (via skemaet kbids.xsd).

Metadata til bitbevaring pakkes som WARC-filer, som bitbevares. Begrundelsen for at pakke i WARC er, at disse metadata ellers ville skulle repræsenteres i mange små filer, som det kan være svært at håndtere. En ekstra fordel ved at bruge WARC og den redundante ekstra information om relationer mellem datamodelentiteter er, at man kan lave en slags Wayback (som for web data), hvor repræsentationer for de enkelte Digitale Intellektuelle Entiteter kan findes ved at søge på den Digitale Intellektuelle Entitet og få overblik over alle repræsentationerne i (WARC) tidstemplet for de enkelte Repræsentationer, som de står i records med kbids-skemaet.

Et eksempel, på hvordan dette ser ud for et digitaliseret postkort, kan findes her.

Flere mere detaljerede oplysninger, om de standarder og skermaer der anvendes ved Det Kgl. Bibliotek, kan findes her.