Vokabularer

Vokabularerne omfatter de valide værdier brugt i metadata bevaret ved Det Kgl. Bibliotek, fx i bevaringsmetadata og generering af identifiers. Så vidt det er muligt vil dette være baseret på internationale vokabularer og autoritetsbaser såsom http://id.loc.gov/.

På nuværende tidspunkt er der kun autoriteter i form af