Bevaringsvokabularium

Der er bestemmelser for værdier for følgende typer af bevaringsmetadata-felter:

Samt følgende typer af identifiers

Nedenstående tabel giver overblik over de fleste PREMIS og METS felter der anvender de forskellige vokabularer i Det Kgl. Biblioteks bevaringsmetadata:
PREMIS/METS felt Ord/Link Oprindelse
//mets/metsHdr/Agent (attribut ID) Agentidentifier værdi <mulige KB agent værdier eller UUID>
//mets/metsHdr/Agent (attribut TYPE) Agenttype <mulige værdier fra METS/autoritetsbase>
//premis/agent/agentIdentifier/agentIdentifierValue (attribut ID) Agentidentifier værdi <mulige KB agent værdier eller UUID>
//premis/agent/agentIdentifier/agentIdentifierType Agentidentifier type <mulige KB agent identifier-typer> eller "UUID"
//premis/agent/agentType Agenttype <mulige værdier fra autoritetsbase>
//premis/event/eventIdentifier/eventIdentifierValue Identifiers værdi <UUID for event>
//premis/event/eventIdentifier/eventIdentifierType Identifiers type "UUID"
//premis/event/eventIdentifier/eventType Hændelsestype <mulige værdier fra autoritetsbase>
//premis/preservationLevel/preservationLevelType Bevaringsniveau type <mulige KB bevaringstype-værdier>
//premis/preservationLevel/preservationLevelValue Bevaringsniveau værdi <mulige KB bitsikkerheds-, KB strategi- og KB fortroligheds- værdier>
//premis/preservationLevel/preservationLevelRole Bevaringsniveau rolle <mulige værdier fra autoritetsbase>
//premis/object/objectIdentifier/objectIdentifierValue Objektidentifier værdi <UUID for objekt> eller <fil/sti baseret KB identifier>
//premis/object/objectIdentifier/objectIdentifierType Objektidentifier type "UUID" eller <mulige KB identifier-type værdier>
//premis/rights/rightsStatement/rightsStatementIdentifier/rightsStatementIdentifierValue Identifiers værdi <UUID for rettighed>
//premis/rights/rightsStatement/rightsStatementIdentifier/rightsStatementIdentifierType Identifiers type "UUID"
//premis/object/relationship/relationshipType Relationstype <mulige værdier fra autoritetsbase>
//premis/object/relationship/relationshipSubType Relationstype deltype <mulige værdier fra autoritetsbase>
//premis/object/relationship/relatedObjectIdentifier/relatedObjectIdentifierValue Objektidentifier værdi <UUID for logiske objekt>
//premis/object/relationship/relatedObjectIdentifier/relatedObjectIdentifierType Objektidentifier type "UUID"