Agent-identifier

For Agenter bruger Det Kgl. Bibliotek enten UUID’er eller specielle identifiers for interne KB-agenter.

Oversigt:
Agentidentifier type Label Beskrivelse Mulige værdiger
UUID UUID Denne type agentidentifier benyttes for alt andet end internt definerede identifiers for agenter Genererede UUID’er som opfylder UUID standarden
kbDkInternal Internt defineret i Det Kgl. Bibliotek Denne type agenteridentifier omfatter værdier for internt defineret KB agenter i form af fx afdelinger eller tekniske programmer/applikationer Beskrivelsen af interne KB-agenter kan findes på http://id.kb.dk/authorities/KBagents.html
Se evt. mere generel information om identifiers på http://id.kb.dk/vocabulary/identifiers.html

Historik
Historisk set har der også været andre typer, som dog stort set ikke er blevet anvendt

Agentidentifier type Label Beskrivelse
kbDkPersonnel Personale ved KB Denne type agenter omfatter vædier for KB personale