Objektidentifiers

For Objekter bruger Det Kgl. Bibliotek enten UUID’er eller en identifier bestående af tekststreng, som svarer til den oprindelige filsti/fil da filen blev lagt til digitale bevaring. Bemærk at sidstnævnte kun drejer sig om fil-objekter – dvs. hverken Repræsentation eller Digitale Intellektuelle Entiteter (se evt. datamodel beskrivelsen på href="http://id.kb.dk/metadata/datamodel.html">http://id.kb.dk/metadata/datamodel.html).

Oversigt:
Objektidentifier type Label Beskrivelse Mulige værdiger
UUID UUID Denne type objektidentifier benyttes for alt andet end filer med identifiers baseret på oprindelige sti/filnavn Genererede UUID’er som opfylder UUID standarden
kbDkFileNameId Sti/filnavns baseret identifier Denne type objektidentifier omfatter identifiers for filer som af historiske og operationelle grunde er konstrueret ud fra sti/filnavne med relevante metadata i forbindelse med digital bevaring af filerne Tekststreng, som svarer til den oprindelige filsti, filen var ingested med i den digitale bevaring
Se evt. mere generel information om identifiers på http://id.kb.dk/vocabulary/identifiers.html