Agenttyper

Der specificeres agenter både i PREMIS metadata og i METS metadata. Da der hører forskellige værdier til de to standarder, så er de mulige (ækvivalente) værdier for begge standarder angivet i oversigten.

Værdier for PREMIS metadata svarer til http://id.loc.gov/vocabulary/preservation/agentType.html.

Værdier for METS metadata svarer til TYPE/OTHERTYPE attributterne for METS agent-definition i METS headeren (metsHdr) som er specificeret i XSD for METS på https://www.loc.gov/standards/mets/mets.xsd

Mulige typer af agenter er pt:

PREMIS Agenttype METS Agenttype Label Link til autoritetsbase for PREMIS
person INDIVIDUAL individ/person http://id.loc.gov/vocabulary/preservation/agentType/per.html
organization ORGANIZATION organisation http://id.loc.gov/vocabulary/preservation/agentType/org.html
software OTHER (med OTHERTYPE=API) applikation/program http://id.loc.gov/vocabulary/preservation/agentType/sof.html
hardware (bruges ikke) fast del af maskine http://id.loc.gov/vocabulary/preservation/agentType/har.html

Historik
Historisk er der i Det Kgl. Biblioteks PREMIS definitioner også brugt: