Meget høj bitsikkerhed

Tager højde for så mange risici som muligt inkl. krig, besættelse, større terroraktioner og større naturkatastrofer, men hvor der kun er beskeden sikring mod de sidstævnte større risici.

En løsning, der kan give dette niveau af bitsikkerhed, kræver:

Tildeles i princippet alle materialer, som vil gå tabt, hvis den digitale udgave mistes, og hvor tab af data vil have konsekvenser for den danske kulturarv og/eller bibliotekets renommé. Dette omfatter dermed fx alt digitalt født materiale, pligtafleveret materiale samt substitutionsdigitaliseret materiale, hvor den fysiske kopi vil forsvinde inden for en kort tidshorisont. Undtagelsesvis kan der vælges 'høj bitsikkerhed', hvis rammerne for bitbevaring umuliggør valg af "meget høj bitsikkerhed", fx ved manglende mulighed for at lave aftale om en udenlandsk kopi, der opfylder de juridiske og sikkerhedsmæssige krav.

Højere niveau Lavere niveau