Maksimal bitsikkerhed

Tager højde for alt andet end jordens undergang.

Dette niveau benyttes ikke.

Lavere niveau