Middel bitsikkerhed

Tager højde for, at de risici der kan forårsage tab, holdes på et minimum, det vil sige kun mindre tab kan tolereres.

En løsning, der kan give dette niveau af bitsikkerhed, kræver:

Tildeles typisk materialer, hvor der eksisterer en fysisk kopi under bevaring, hvorfra den digitale kopi kan genetableres, eller hvor tab af data er vurderet til af have lille konsekvens for biblioteket.

Højere niveau Lavere niveau