Lav bitsikkerhed

Tager højde for risici, der kan forårsage tab af mange data på en gang. Det vil sige, at tab kan tolereres, fx fordi sandsynligheden for at kunne genskabe digitaliseret materiale fra andre kilder er relativ høj (og dermed er der mindre risiko for større re-digitaliseringsopgaver), eller at det er acceptabelt at skulle investere i re-digitalisering af større mængder data.

En løsning, der kan give dette niveau af bitsikkerhed, kræver:

Tildeles digitaliserede materialer til formidling, hvor der eksisterer fysiske udgaver under fysisk bevaring, hvorfra det digitaliserede materiale kan genetableres.

Højere niveau Lavere niveau