Emuleringsstrategi

Ved emuleringsstrategien emuleres en platform/applikation (med modificeret kode i kontrast til virtualisering), som kan køre i et tidssvarende teknisk miljø og simulere de oprindelige applikationer til at tilgå og fortolke materialet.

Hvor godt en emuleringsstrategi sikrer materialet, vil afhænge af, hvorvidt der er mulighed for at lave emulatorer, som omfatter materialet.

Pt. benævner Det Kgl. Bibliotek både emulering og virtualisering som emuleringsstrategier.