Maksimal fortrolighed

Betyder, at det gøres så svært som muligt for uvedkommende at kende til eksistensen af og få adgang til læsning af data, og at kun meget få ansatte ved Det Kgl. Bibliotek godkendes til at få adgang. Det vil på dette niveau være vigtigere at opretholde fortrolighed end at sikre, at data ikke mistes - med andre ord, hellere miste data end bryde fortrolighed.

En løsning, der kan give dette niveau af fortrolighed, kræver, at:

Tildeles materialer, hvor det vurderes, at kendskab til eksistensen og/eller indhold kan have konsekvenser for nationale sikkerhedsaspekter, personer omtalt i materialet eller deres efterkommere.

Lavere niveau