Lav fortrolighed

Betyder, at adgangsrestriktioner gør, at uvedkommende ikke umiddelbart kan få adgang til data.

En løsning der kan give dette niveau af fortrolighed, kræver, at:

Tildeles materialer, hvor biblioteket har ret til at give adgang for borgere. Det bør bemærkes, at det er uvedkommende for fortrolighedsniveauet i bitbevaringen, om der er restriktioner i forhold til, hvordan data stilles til rådighed.

Højere niveau Lavere niveau